แผนที่

ที่ตั้ง

บริษัท สยามพทัยา คลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 315/327 หมู่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ซอย 12
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

Line ID

ช่องทางการติดต่อ

099-2856254

033-138353 (สำนักงานใหญ่)

spcs.clean@gmail.com

www.facebook.com/contact.spcs