ผู้ให้บริการทำความสะอาดครบวงจร แบบมืออาชีพ

บริษัท สยามพทัยา คลีนนิ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

     เป็นหนึ่งในบริษัททำความสะอาดชั้นนำในจังหวัดชลบุรีที่ให้บริการทำความสะอาดครบวงจร ด้วยความเป็นมืออาชีพ พร้อมมาตรฐานสากลควบคู่การบริการ
     ได้ก่อตั้ง จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000บาท
    วัตถุประสงค์ : บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการให้บริการด้านทำความสะอาดและ  โดยตรงมามากกว่า 10 ปี และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีทำความสะอาด และวิธีใช้อุปกรณ์ – น้ำยาทำความสะอาดโดยทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
    

  ปัจจุบันมีพนักงานประจำมากกว่า 100 คน และมีลูกค้าผู้ใช้บริการกว่า 20 บริษัท ในเขตพัทยา บางแสน นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้และ อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง และพื้นที่ใกล้เคียง   
  บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าผู้ประกอบการหลาย ๆ ที่ตั้งเป้าไว้แต่ผลกำไรสูงสุดของบริษัท โดยขาดการตระหนักถึงองค์ประกาบด้านความสะอาด และประสิทธิภาพให้การให้บริการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ดำเนินธุรกิจด้านบริการงานทำความสะอาดอย่างมีระบบ และมีคุณภาพที่ดีที่สุดเป็นที่ถูกใจแก่ลูกค้า

ทีมงานผู้ดูแลความสะอาดให้กับลูกค้า